👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Södra Sandby F-klass 2016-2017

Skapad 2016-11-10 10:46 av Susanne Berndtros
Mall för individuella utvecklingsplaner för elever i F-klass i Hagalundskolan i Lund.
Grundskola 6 - 7
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

 • saker som jag gjort och lärt mig under terminen
 • hur arbete med tidigare överenskommelser har gått
 • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
 • vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn
Jag
Om att vara i skolan
Personlig och social utveckling
Hur jag tar ansvar
Namn
Kommentar…

Utvecklingssamtalet

Utvecklingssamtalet är en dialog mellan lärare, elev och vårdnadshavare om hur elevens fortsätta lärande kan främjas. Vad kan elev, lärare respektive vårdnadshavare bidra med och ta ansvar för? Före utvecklingssamtalet gör elev, lärare och föräldrar förberedelserna här via internet.

Punkter vid utvecklingssamtalet - Eleven driver efter förmåga diskussionen

 • Viktiga steg elevens tagit under terminen (Se måldokument för förskoleklass)
 • Hur arbetet med föregående IUP gått.
 • Områden som är viktigast att fokusera på nu.
 • Planen - baserat på förslag på mål som förberetts av elev och lärare.

Detta vill vi också ta upp på utvecklingssamtalet:
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Noteringar

Min individuella utvecklingsplan - IUP

Åtgärder
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering
Namn
Kommentar…