Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hans & Greta utvecklingssamtalsmall 2020

Skapad 2016-11-17 09:35 av Madeleine Wahlgren
Lönneberga förskolas samtalsmall för utvecklingssamtal, 2017
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Denna del tittar vi närmare på tillsammans under utvecklingssamtalet.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Inför utvecklingssamtalet

För att utvecklingssamtalet ska bli en dialog mellan föräldrar och pedagog är det viktigt att alla parter är väl förberedda inför samtalet. Vi ber dig därför att kommentera, eller skriva det du vill ta upp vid samtalet. Läs även igenom de övriga flikarna: normer och värden, utveckling och lärande, barns inflytande och förskola och hem och ge en kommentar där.

Inför utvecklingssamtalet

Normer och värden

På förskolan ser vi alla våra olikheter som en styrka, något som berikar vår verksamhet. Vi strävar efter att hitta våra egna men också andras styrkor, så vi kan komplettera varandra på bästa sätt.

Vi vill och strävar efter att ha högt i tak, där det är en tillgång att ha olika infallsvinklar.

Hos oss får alla barn olika beroende på vilka behov som finns.

Vi jobbar medvetet med att barnen ska söka hjälp av varandra. Genom kamratlärande ser vi att barnen utvecklar och upptäcker nya sidor hos sig själv och hos sina kompisar.

När vi ska lösa olika dilemma som uppstår, tar vi hjälp av varandra.

Vi har en fantastisk miljö både inne och ute på förskolan, dessa har pedagoger och barn ett gemensamt ansvar att vara rädda om. Vi ska visa respekt mot varandra men även göra det mot småkrypen och växterna.

Vi pedagoger är förebilder för barnen!

 

Klicka på länken nedan om du vill läs mer om normer och värden i läroplanen.

Klicka här för att öppna läroplanen

 

Utveckling och lärande

På förskolan jobbar vi med att varje barn ska känna sig tryggt i vår verksamhet, med både pedagoger och kompisar. När man känner sig trygg slappnar man av och leken och lärandet får en naturlig plats hos barnet.

Vi tror på att varje barn besitter en inneboende lust att lära sig saker. För att lära sig krävs utmaning och träning. För oss finns inga misslyckanden utan det är ett steg för att lyckas. Vi vill ge barnen det där lilla extra som gör att de vågar prova nya saker.

Vi jobbar för att våra lärmiljöer ska vara genomtänkta och föränderliga, så att leken kan växa och utvecklas.

Under sin tid hos oss vill vi att barnen ska få prova så många uttrycksätt som möjligt.

Vi väver in matematik och språk i så många situationer som möjligt under dagen.

Att jobba projektinriktat gör att vi kan jobba på djupet med något intresse i mindre grupper.

Vår verksamhet bygger på dialog och kommunikation genom möten.

Hos oss är leken viktigast, det är genom den vi lägger grunden för det livslånga lärandet. Vi strävar efter att dagligen ge barnen många möjligheter till lek både inne och ute. Vår roll som pedagog är att lyssna, stödja, utmana, utveckla men också att värna om lekens integritet. Leken är livsviktig!

Vår filosofi är att våga och vilja tänka nytt. Vi ska hitta lösningar, inte problem.

Vi vill att vår verksamhet ska genomsyras av glädje, skratt och engagemang. I en sådan atmosfär är vi övertygade om att utveckling och lärande sker.

 

Klicka på länken nedan om du vill läsa mer om utveckling och lärande i läroplanen.

Klicka här för att öppna läroplanen

Barns inflytande

Vår verksamhet vilar och bygger på barnens tankar och idéer. Alla planeringar och reflektioner genomsyras av observationer ur barnens vardag och verklighet.

Vi strävar efter att skapa ett klimat där det är ok att säga vad man tycker och att vi respekterar att vi tycker olika.

På förskolan jobbar vi efter en strävan och önskan att allas ord ska vara lika mycket värda.

Vi måste vara särskilt lyhörda gentemot de yngre barnen som inte uttrycker sig verbalt, även de ska ha ett inflytande över sin vardag.

Demokrati ställer höga krav på mitt eget handlande mot andra och vår miljö, detta jobbar vi dagligen med i våra möten med varandra.

På förskolan finns givna ramar men inom dessa vill vi ge barnen många tillfällen att påverka sin dag.

 

Klicka på länken nedan om du vill läsa mer om barns inflytande i läroplanen.

Klicka här för att öppna läroplanen

 Förskola och hem

På förskolan strävar vi efter att alla ska känna sig välkomna. Vi värdesätter föräldrars närvaro i verksamheten högt och är därför noga med att föräldrarna är med under de tre inskolningsdagarna. På detta sätt får vi en djupare förståelse för varandra och föräldrarna får en inblick i sitt barns vardag. Detta kan sedan bilda en grund för vidare diskussioner kring verksamhet, planering och trivsel.

Som förälder känner man sitt barn allra bäst, men tillsammans med oss pedagoger kan vi skapa oss en ny bild av barnet. Vi kan byta varandras glasögon och få inblick i barnets olika världar. Detta är ovärderligt för oss, därför erbjuder vi föräldrasamtal varje termin.

Vi är mycket stolta över vår verksamhet och för att ge våra föräldrar möjlighet att ta del av den och kunna utöva inflytande, lägger vi ut bilder och tankar på Unikum samt bjuder in till föräldramöte.

Förutom detta så är den dagliga kontakten med våra föräldrar viktig för oss, där bygger vi den tillit som hela vårt samarbete bygger på.

 

 

Klicka på länken nedan om du vill läsa mer om förskola och hem i läroplanen. 

Klicka här för att öppna läroplanen

 

 

Denna del tittar vi närmare på tillsammans under utvecklingssamtalet.

Nytt avsnitt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: