Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Klostergårdsskolans 18/19

Skapad 2016-11-18 11:51 av Marita Christoffersson
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

 • Uppföljning
 • Reflektioner
 • Samtalet
 • Nya mål

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Vision Lunds kommun

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet

Förhållningssätten för Lunds kommun är:

Lyssna

Vi lyssnar och tar till oss kunskap som finns i Lund och i världen utanför. Öppenheten gör att vi får nya perspektiv, odlar innovationer, idéer och en stark demokrati.

Lära

Vi lär genom att lyssna, men också genom att vara nyfikna och skapa. 
Vårt lärande driver utvecklingen och i en värld som är i ständig förändring bjuder vi in, testar nya tankar och lösningar och följer goda exempel.

Leda

Vi leder och vi visar mod och handlingskraft; vi genomför förändringar och tar initiativ. Vi verkar tillsammans med andra och drar nytta av varandras kompetenser, erfarenheter och våra olika uppdrag och roller. Tillsammans åstadkommer vi mer.

Mål för läsåret 18/19

Språkutvecklande arbetssätt hela dagen

 •         Utveckla det språkutvecklande arbetssättet i alla ämnen.
 •         Öka Elevernas måluppfyllelse.

Värdegrund

 •          Fokusera på trygghet och studiero

Digitalisering

 •          Öka tryggheten i arbetet kring digitalisering
Uppföljning och utvärdering (Förbered dig innan samtalet) Tillbakablick från förra medarbetarsamtalet

Hur bidrar du till skolans måluppfyllelse ?
(Berätta om ditt arbete i det språkutvecklande arbetssättet )

Hur märks det för verksamheten och barn/elever att du arbetar efter skolans mål? Berätta om ditt arbete utifrån det språkutvecklande arbetssättet

 Barn - och skolförvaltningen

 

Yrkesskicklighet/pedagogiskt arbete

- förmåga att omsätta erfarenhet och kompetens samt skapa en god lärandemiljö

Behärskar yrkesområdet – omsätter kunskaper och erfarenheter.

Planerar, organiserar och genomför arbetet på ett självständigt sätt.

Ser varje barns/elevs kompetens och försöker hitta lösningar även för barn/elever i behov av särskilt stöd.

Känner av och kan anpassa sitt förhållningssätt till situationen.

 

- analys, förmåga att reflektera och dra slutsatser.

Dokumenterar arbetet.

Reflekterar över sitt eget, arbetslagets och förskolans/skolans arbete och drar adekvata slutsatser.

 

- förankrad i styrdokument

Är förankrad och kan omsätta styrdokument i handling.

 

- IKT i det pedagogiska arbetet

Använder datorn (IKT) i arbetet med barn/elever.

 

Individuella faktorer

- Ansvar

Tar ansvar för uppdraget gällande sitt eget, arbetslagets och förskolans/skolans arbete.

 

- Samarbete

Samarbetar med andra.

Är lojal mot fattade beslut.

 

- Medskapande

 Är delaktig och ser till att få inflytande i verksamheten.

Bidrar till en god arbetsmiljö och försöker hitta lösningar.

 

- Kommunikation

 Kommunicerar väl med de flesta och förutser konsekvenser samt anpassar sitt agerande i olika situationer.

 

Gemensamt pedagogiskt arbete

- 1-16 års perspektivet

 Ser den egna verksamheten som en del av en större helhet.

 

- Utveckling

 Deltar i utvecklingsarbete och i det systematiska kvalitetsarbetet.

Individuell utvecklingsplan

Kompetensutvecklingsplan:

 

 

Plan för individuell utveckling Individuell utvecklingsmål för lärande utveckling hos eleverna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: