👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal förskolorna i Veberöd 2019

Skapad 2016-12-05 02:22 av Annica Cederberg
Mall för medarbetarsamtal förskollärare/barnskötare
Medarbetarsamtal 0 - 0 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Inför samtalet:

1. Fyll i fliken "att ta upp inför samtalet".

2. Du förbereder dig på bästa sätt genom att reflektera över förra läsårets Individuella Utvecklingsplan.

3.  På samtalet ska vi även diskutera hur de tre utvecklingsområdena påverkar och utvecklar ditt arbete. 

4. Vi gör en Individuell utvecklingsplan under samtalet.

 

Ser framemot ett intressant samtal med dig!

/Annica

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Områden att ta upp under medarbetarsamtalet

Uppföljning och utvärdering Här beskriver du kort vad som har hänt sedan det förra medarbetarsamtalet. T ex. av det vi kom överens om, vad har blivit genomfört, vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra? Här lyfter du också om det är något särskilt du vill ta upp under samtalet.
Namn
Kommentar…
Målet med vår verksamhet Vad bidrar jag med utifrån de tre utvecklingsområdena för att utveckla och förbättra vår verksamhet? Förberedelser: - Medtag/visa ett lärloggsinlägg för ett barn där du har använt dig av mallen för "Lärloggsinlägg Unikum.
Namn
Kommentar…
Utveckling genom medskapande (att påverka och ta aktiv del i) På vilket sätt är jag medskapande och bidrar till att utveckla mig själv, mina medarbetare och arbetsmiljö på min arbetsplats? Vilka förväntningar har min chef och jag på varandra och hur ser vår relation ut?
Namn
Kommentar…
Mångfalden berikar Hur tas min kompetens och erfarenhet tillvara? Det här vill jag bidra med för att utveckla verksamheten. Det här behöver jag kompetensutveckling kring.
Namn
Kommentar…
Hälsa och arbetsmiljö i fokus Vad är viktiga faktorer för att jag ska känna lust att gå till jobbet? Vad bidrar jag med för att skapa ett bra arbetsklimat?
Namn
Kommentar…
Anställningsvillkor Hur ser jag på mina utvecklingsmöjligheter och mitt ansvarsområde? Hur ser jag på min framtid här i organisationen?
Namn
Kommentar…

Sammanfatta samtalet tillsammans med din chef och gör den individuella utvecklingsplanen gemensamt under samtalet.

Målet med utvecklingen – VAD ska utvecklas?

Utveckling handlar om att öka sin kompetens inom fyra olika typer av kompetensområden.
En utvecklingsplan bör innehålla områdena verksamhetskompetens, yrkeskompetens och medarbetarkompetens. Du som ledare ska dessutom ta upp ledarkompetensen. Kompetensutvecklingen ska vara kopplad till verksamheten och leda till en förbättring för verksamheten och för brukarna.
Tänk på att kompetensutveckling är långt ifrån bara kurser och konferenser. Det är allt lärande och utveckling som leder till att göra ett bättre jobb. Hur tar jag mig an nya arbetsuppgifter? Hur möter jag nya och gamla arbetskolleger? Hur aktiv är jag i mina ansvarsgrupper/uppgifter? Är mina dialoger i verksamheten konstruktiva, kreativa och lösningsinriktade? Är jag bra på att lyssna aktivt? I vilka sammanhang ger jag beröm och uppmuntran?

Individuell utvecklingsplan

MÅL med utvecklingen. VAD ska utvecklas?
Namn
Kommentar…
HUR ska det ske? NÄR ska det göras
Namn
Kommentar…
Uppföljning – NÄR och HUR?
Namn
Kommentar…