Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall Ale kommun 17/18 - Skolår 6-9

Skapad 2017-01-02 13:42 av Anneli Dale
Grundskola 12 - 16
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Punkter som diskuteras på samtalet:

  • Trivsel och social utveckling
  • Kunskapsutveckling, visa gärna något arbete
  • Utvärdering av tidigare överenskommelse
  • Ny överenskommelse
  • Övrigt
  • Sammanfattning

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Utvecklingssamtalet

Utvecklingssamtal genomförs vid ett tillfälle per termin, där läraren, eleven och elevens vårdnadshavare samtalar om hur elevens kunskaps- och sociala utveckling bäst kan stödjas. Informationen från läraren grundas på elevens utveckling i relation till läroplanen och kunskapskraven. Det är också viktigt att tydliggöra vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen. Varje samtal ska utgå från det förra samtalet och blicka framåt mot nästa utvecklingssamtal.

Information som tidigare lämnats i den skriftliga individuella utvecklingsplanen kan nu lämnas muntligt vid de samtal där skriftliga omdömen inte ges. Den formativa bedömningen sker genom kontinuerlig återkoppling i undervisningen samt i utvecklingssamtalet där läraren informerar om vad eleven behöver utveckla i respektive ämne. 

 

 

Inför samtalet.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Överenskommelse

Här beskrivs de mål vi tillsammans kommit överens om att eleven ska fokusera på att uppnå det närmaste halvåret. Planen används i skolarbetet och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa termins utveclingssamtal kommer vi att gå igenom och följa upp hur arbetet har gått. De mål som dokumenteras här är relaterade till de nationella kunskapskraven i målen i läroplanen för grundskolan. 

Var är vi? Se kunskapsbedömningen med kommentarer.
Vart ska vi? Se kunskapsbedömning med ev utvecklingsområden.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur gör vi?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur gick det?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: