Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall Lilla Edet 7-9 inkl. Extra anpassningar

Skapad 2017-01-15 07:36 av Marie Hagman
Gemensam samtalsmall för elever i åk 7-9 i Lilla Edets kommun.
Grundskola 13 - 16
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • saker som jag gjort och lärt mig under terminen
  • hur arbete med tidigare överenskommelser har gått
  • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
  • vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Min utveckling

Frågor kring hur du trivs i skolan, hur du ser på ditt ansvarstagande och på dina kunskaper i skolans olika ämnen.

Kunskapsmålen i skolan finns beskrivna i skolans nationella kursplaner. Varje ämne har sin egen kursplan. Klicka här om du vill se kursplanerna för grundskolan.>>

 

Trivsel
Ansvar
Kunskaper
Kommentarer
Namn
Kommentar…

Utvecklingssamtalet

För att ett utvecklingssamtal ska kunna bli ett trepartssamtal mellan mig, vårdnadshavare och lärare, är det viktigt att vi alla känner till vilka mål vi arbetar mot i skolan, och att lärarna har bedömt mina kunskaper utifrån dem och informerat oss. Efter det kan vi tillsammans diskutera och komma överens om hur mitt fortsatta lärande ska stödjas och stimuleras. Vad kan jag, mina vårdnadshavare och lärare bidra med och ta ansvar för? Innan utvecklingssamtalet gör vi våra förberedelser här i Unikum.

Punkter vid utvecklingssamtalet

  • Hur arbetet har gått sedan förra samtalet.
  • Områden som är viktigast att fokusera på nu.

Läs mer om om utvecklingssamtal här >>

Inför utvecklingssamtalet:
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Mentorns noteringar:
Namn
Kommentar…

Min framåtsyftande plan med överenskommelser

Här formulerar elev, pedagog och vårdnadshavare tillsammans individuella mål för eleven. Överenskommelsen ska beskriva skolans ansvar för att ge stöd och stimulans för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt.

Om en elev är i behov av extra anpassningar i skolan så ska de anpassningar som görs dokumenteras. I Lilla Edets kommun sker den dokumentationen här i Unikum.

 

Nytt avsnitt Extra anpassningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: