Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vänge skola samtalsmall årskurs 4-6

Skapad 2017-01-16 03:28 av Henrik Tollgerdt
Grundskola 10 - 13
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Eleverna förbereder sig för att aktivt kunna deltaga i samtalet tillsammans med vårdnadshavare och lärare.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina vårdnadshavare och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Under samtalet tar vi upp:

  • Utvärdering av föregående mål
  • Hur det dagliga skolarbetet fungerar, både socialt och kunskapsmässigt
  • Med utgångspunkt från de skriftliga omdömena formuleras nya mål mot kunskapskraven.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Utvecklingsmål och hur vi når dessa.

Denna plan innehåller de mål som är viktigast för eleven att nå under det närmaste halvåret. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på.

Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att gå igenom hur det gått att nå de olika målen.

Utvärdering
Namn
Kommentar…
Nya mål
Namn
Kommentar…
Metod
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: