Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stordammen 5-9 utvecklingssamtal

Skapad 2017-01-17 04:27 av Cecilia Peiro
Grundskolemall med övrig utveckling och utan omdömessida. Anpassad för Nya Unikum HT13 Endast eleven kan besvara elevfrågorna via sin egen inloggning.
Grundskola 10 - 16
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Lärare fyller i bedömningar av kunskaper och eleven fyller i sin sociala utveckling på skolan eller i hemmet. Elever och vårdnadshavare ska ta del av elevens kunskapsutveckling inför samtalet.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har vi på Stordammen utvecklingssamtal med elev, föräldrar och mentor. Samtalet handlar om elevens utveckling. 

Punkter vid utvecklingssamtalet

  • Hur trivs eleven i skolan?
  • Hur tar eleven ansvar för sina studier?
  • Hur ser elevens kunskapsutveckling ut?
  • Vilka områden är viktigast att fokusera på nu?

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Min övriga utveckling

Frågor kring elevens utveckling i övrigt, dvs förutom det ämnesspecifika, i relation till läroplanens delar "Normer och värden", "Kunskap" och "Ansvar och Inflytande". Det kan handla om att "ta ett större ansvar för sina studier” och ”förstå andra människors situation”.

I Kapitel 2 i Läroplanen för grundskola "Övergripande mål och riktlinjer" finns beskrivningar av mål och riktlinjer. Klicka här om du vill se läroplanen för grundskolan.>>


Normer och värden
Trivsel
Kunskap
Ansvar och inflytande
Kommentarer
Namn
Kommentar…

Överenskommelser

Här beskrivs de mål vi tillsammans kommit överens om att eleven ska fokusera på att nå under det närmaste halvåret. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att gå igenom hur det gått att nå målen. De mål som dokumenteras här är relaterade till de nationella målen i Läroplanen för grundskolan.>>

Så ska vi arbeta för att nå målet:
Namn
Kommentar…
Vem gör vad?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering

När arbetet med målet är klart skrivs en kort summering här. Mentorn markerar målet som "uppnått" som bekräftelse på att målet är uppnått.Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: