👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsunderlag - Norra Handens förskoleområde

Skapad 2017-01-24 13:11 av Sophia Björk
Förskola 0 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Vilka läroprocesser väljer barnet att befinna sig i som leder till ett förändrat lärande: (Ge exempel utifrån dokumentationer)
Vilka läroprocesser erbjuder miljön/projektet/verksamheten/pedagogerna barnet som leder till ett förändrat lärande: (Ge exempel utifrån dokumentationer)
Följande samspelsprocesser med andra människor befinner sig barnet i som leder till ett förändrat lärande: (Ge exempel utifrån dokumentationer)

Överenkommelser

Denna del fylls i om vårdnadshavare och pedagoger är överens om att det krävs ytterligare insatser av förskolan och hemmet för att stödja barnets utveckling.

Syftet med dessa är:

  • att utifrån barnets talang, kompetens eller intresse beskriva hur vi kan uppmuntra, stimulera, utmana och stödja barnets fortsatta utveckling med stöd av läroplanen. Klicka här för att öppna läroplanen>>
  • att lyfta fram det enskilda barnets lärande i samspel med andra.
  • att komma överens om hur pedagoger och vårdnadshavare kan samarbeta kring aktuella utvecklingsområden.
  • att följa upp och utvärdera överenskommelserna vid nästa utvecklingssamtal.
Verksamhetsutvecklings plan
Utvärdering