Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Påarps Skola - Högstadium samtalsmall

Skapad 2017-02-21 07:55 av Kristofer Pennegård
Samtalsmall med "Min utveckling" och "Överenskommelser". Anpassad efter gemensam samtalsmall på Påarps skolas högstadium.
Grundskola 13 - 16
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Det här dokumentet, tillsammans med dina betyg från förra terminen, kommer att vara ditt underlag när du håller i ditt eget utvecklingssamtal. Inför utvecklingssamtalet kommer du som elev att få möjlighet att reflektera kring de olika ämnena. Utvecklingsområdet samt vägar för att nå dina mål skriver du i det här dokumentet. Allt för att du ska vara så förberedd som möjligt inför ditt utvecklingssamtal. Du ska gå igenom det här dokumentet tillsammans med någon av dina föräldrar / vårdnadshavare innan samtalet så att vi under samtalet kan fokusera på att diskutera mål och hur dessa ska nås. 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Min utveckling

Frågor kring elevens utveckling utöver det ämnesspecifika, i relation till läroplanens delar "Normer och värden", "Kunskap" och "Ansvar och Inflytande". Det kan handla om att "ta ett större ansvar för sina studier” och ”förstå andra människors situation”.

I Kapitel 2 i Läroplanen för grundskola finns beskrivningar av mål och riktlinjer. Klicka här om du vill se läroplanen för grundskolan.>>

Besvara följande frågor så tydligt som möjligt:
Mål
Kommentarer
Namn
Kommentar…

Överenskommelser - Framåtsyftande planering

Här beskrivs de mål vi tillsammans kommit överens om att fokusera på under det närmaste halvåret. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att följa upp hur arbetet har gått. De mål som dokumenteras här är relaterade till de nationella kunskapskraven och målen i Läroplanen för grundskolan.>>

Mål - Vart ska vi?
Namn
Kommentar…
Hur gör vi?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur gick det? När arbetet med målet är klart skrivs en kort summerad utvärdering här. Mentorn markerar målet som "uppnått" som bekräftelse på att arbetet är klart.
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: