Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Olandsskolan åk 4-5, läsår 16/17

Skapad 2017-02-26 13:24 av Jenny Jaatinen
Samtalsmall upplagd utifrån Skolverkets riktlinjer gällande den skriftliga individuella utvecklingsplanen. Skolans insatser finns under samtalsöversikten. Inkluderar förberedelser som underlättar elevledda utvecklingssamtal. Ämnen enligt kursplaner för åk 4-6.
Grundskola 7 - 13
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • Vad har jag gjort och lärt mig under terminen?
  • Vilka viktiga steg har jag tagit, sedan förra utvecklingsplanen togs fram?
  • Hur har arbetet med mina tidigare överenskommelser gått?
  • Vilka är mina viktigaste utvecklingsområden?
  • Vilka nya mål ska vi sätta upp?

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Om mig

Mina intressen och styrkor, och hur det är att vara i skolan.

Mig
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Om att vara i skolan
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Mitt lärande

Skolan har som uppdrag att arbeta med elevens personliga, sociala och kunskapsmässiga utveckling.

Mitt Lärande
Kommentarer
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Inför samtalet får jag fundera lite extra kring några ämnen som jag och min lärare väljer ut. 

Bild
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Engelska
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Svenska
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Idrott och hälsa
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Matematik
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Musik
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Biologi/Fysik/Kemi/Teknik
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Samhällskunskap/Geografi/Historia/Religion
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Slöjd
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Den framåtsyftande planeringen

Denna del av den skriftliga individuella utvecklingsplanen beskriver de mål som är viktigast för mig att nå under den närmaste tiden. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar samt vad vi lägger extra tid på. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att gå igenom hur det har gått att nå målen.

Var är vi? Se modulen Kunskaper samt Samtalsöversikten med fliken Mina ämnen och Skolans insatser, för samlad information om var eleven befinner sig. Under utvecklingssamtalet berättar eleven mer om detta och vi diskuterar det också gemensamt.
Vart ska vi?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur gör vi?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur gick det?
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: