👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall utan smileys

Skapad 2017-03-02 08:56 av Anita Vällfors
Grundskolemall utan omdömessida. Anpassad för summering av nuläge/omdöme i samband med bedömningen. Ingen social utveckling eller samtalsflik. För Nya Unikum och Skolverkets nya krav (Nov-13). Fungerar för alla årskurser. Med exempeltexter för förberedelser hemma, i skolan, agenda och överenskommelser.
Grundskola 6 - 9
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Exempel på förberedelser i skolan kan vara att elever tar fram arbeten de vill visa vid utvecklingssamtalet samt att elev och lärare går igenom befintliga överenskommelser och gör förslag på nya områden att fokusera på. Till sin hjälp har de bl.a. de kunskapsbedömningar som skrivits in under "Kunskaper".

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har vi utvecklingssamtal. Samtalet handlar om sociala utveckling och kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • Vad jag lärt mig under terminen
  • Hur arbete med överenskommelser från förra samtalet har gått
  • Mina viktigaste utvecklingsområden

Som avslutning kommer vi överens om vad som är viktigast att fokusera på kommande period.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Överenskommelser - Framåtsyftande planering

På den här sidan finns beskrivning av de kunskaper/förmågor vi tillsammans kommit överens om att eleven ska fokusera speciellt på under det närmaste halvåret. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att gå igenom hur det gått att nå målen. De överenskommelser som dokumenteras här är relaterade till de nationella kunskapskraven i Läroplanen för grundskolan.>>

Vart ska vi?
Namn
Kommentar…
Vad gör vi?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering - Hur gick det? När arbetet med målet är klart skrivs en kort summering här. Mentorn markerar överenskommelsen som "Uppnådd" som bekräftelse på att arbetet med målet är klart.
Namn
Kommentar…