Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Getingboets plan framåt med utvärdering

Skapad 2017-04-03 08:39 av Mia Blomberg
En samtalsmall med guidning i samtalsöversikten, innehåller plan framåt och utgår från att det finns tidigare gjord dokumentation i tex lärloggar.
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Löpande under året följer, dokumenterar och analyserar vi varje barns utveckling och lärande i syfte att se varje barns förändrade kunnande. Denna dokumentation görs i lärloggar och syftar till att vi pedagoger kan utvärdera vårt arbete och utveckla arbetssätt som gynnar varje barns lärande. 

Välkommen till mitt samtal agenda

Under utvecklingssamtalet tittar och samtalar vi tillsammans med er föräldrar kring dokumentation av ert barns utveckling och lärande. Vi pedagoger har tillsammans med barnet valt ut dokumentation där barnet själv har tankar kring sitt eget lärande och utveckling.

I utvecklingssamtalet har vi en framåtsyftande del där vi tillsammans med er och barnet identifierar styrkor, intressen och behov som vi på förskolan kan arbeta vidare med under året. 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

 Syftet med planen är: 

  • Att utifrån barnets styrkor, intressen och behov beskriva hur vi kan uppmuntra, stimulera, utmana och stödja barnets fortsatta utveckling med stöd i läroplanen. Klicka här för att läsa Läroplanen för förskolan.>>
  • Att komma överens om hur förskola och hem kan samarbeta kring  barnets utveckling.
  • Att följa upp och utvärdera planen vid nästa utvecklingssamtal
Plan framåt: Fylls i tillsammans vid samtalet.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering görs innan nästa utvecklingssamtal
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utvecklingssamtal på Smörblommans förskola syftar till att pedagoger och vårdnadshavare tillsammans samtalar om barnets utveckling och lärande. Vår ambition är att det ska vara ett lärandesamtal för alla parter. Därför eftersträvar vi ett positivt öppet samtalsklimat där barnet är huvudperson. 

Detta vill vi föräldrar ta upp på samtalet
Namn
Kommentar…

Utvecklingssamtalet är viktigt. Därför vill vi följa upp det med er föräldrar nu direkt efter samtalet. Genom att svara på frågorna nedan hjälper ni oss att göra verksamheten bättre.

Nytt avsnitt
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Nytt avsnitt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: