Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal Djupedals förskola Solen

Skapad 2017-04-06 09:39 av Anna Ståhle
Förskola 3 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Löpande under året följer, dokumenterar och analyserar vi varje barns utveckling och lärande i syfte att se varje barn. Denna dokumentation görs i lärloggar och syftar till att vi pedagoger kan utvärdera vårt arbete och utveckla arbetssätt som gynnar barnen. 

 

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Under utvecklingssamtalet tittar och samtalar vi tillsammans med er vårdnadshavare och ert barn kring dokumentation av barnets utveckling och lärande. Vi pedagoger har tillsammans med barnet valt ut dokumentation där barnet själv har tankar kring sitt eget lärande och utveckling.

Under samtalet står ditt barn i centrum genom att själv få berätta om sin tid och sitt lärande i förskolan, med stöd av pedagogen.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Utvecklingssamtalet börjar med att pedagog intervjuar barnet individuellt.

Nytt avsnitt

Normer och värden

Utveckling och lärande:

Inflytande:

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: