Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värby och Hattstugans förskola samtalsunderlag

Skapad 2017-04-06 10:10 av Camilla Ohlsson
Värby och Hattstugans förskola
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

 

 

 

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Nytt avsnitt
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Uppföljning från föregående samtal

Uppföljning av föregående samtal
Namn
Kommentar…

Normer och värden

 

Nuläge Barnets roll i gruppen och empatiska förmåga. (Värdegrund) Ett av våra prioriterade mål inom värdegrund är: ” Vi vill att varje barn ges ökad möjlighet till delaktighet i alla sammanhang – ökat ansvarstagande - kamratskap – empati.” I vår undervisning kring detta tar vi bla hjälp av värdegrundsmaterialet Snick & Snack.(Vännerna i Kungaskogen). Vi använder oss även av EQ-dockorna. Dessa dockor lär barnet att få tillgång till alla sina känslor, ingen känsla är mer eller mindre värd än någon annan. Vi har en likabehandlingsplan som gäller för Värby och Hattstugans förskolor.

Utveckling och lärande

 

Nuläge Barnets möjligheter och intresse för utveckling och lärande. (Språk, Matematik, Värdegrund, Naturvetenskap, Teknik, Miljö/Hälsa och Multimedia) Detta läsår har vi sagor som tema. Ett av våra prioriterade mål i vår undervisning kring sagor är: ”Vi vill att varje barn utvecklar sin förmåga att hålla den röda tråden i en saga, i att den har en början – en handling – ett slut, samt i sin förmåga i att kunna återberätta.” Detta följer vi upp, samt utvärderar i vårt systematiska kvalitetssarbete. Ett av våra prioriterade mål inom matematik utifrån vårt systematiska kvalitetsarbete är: Sortering och klassificering I vår undervisning utifrån Miljö/Hälsa och Naturvetenskap så inkluderar vi våra mål i Grön Flagg då våra förskolor är Grön Flagg certifierade. De utvecklingsområden vi fokuserar på detta läsår är : Giftfri förskola-plast, allemansrätten och konsumtion. I vår undervisning med naturvetenskap så är Naturforskarna en naturlig del av vår verksamhet. I denna verksamhet bedrivs majoriteten av undervisning utomhus i våra närmiljöer i Bara med omnejd. I vår undervisning i teknik har vi utvecklat snickarhörnor i våra arbetslag. Vi har även ett teknikland på Hattstugans gård, där vi kan bedriva teknikundervisning utomhus.
Namn
Kommentar…

 

Barns inflytande

 

 

Nuläge Barnets möjligheter att kunna påverka sin tillvaro på förskolan. (Barns inflytande.) Vi har barnråd, där barnens önskemål och tankar lyfts. Förskolan arbetar aktivt med att konkretisera och verkställa de tankar/önskemål/synpunkter som barnen kommit fram till dels i barnrådet men även från barnen individuellt.
Namn
Kommentar…

 Förskola/hem

 

Nuläge Våra möjligheter att delge varandra information om barnet och dess olika världar – hemmet och förskolan. Förskolan och hemmet som ett komplement till varandra. (Webbportalen (ist), Bloggen, Samrådet, Föräldramöten, Drop-in fika.) Vi har kontinuerlig och vardaglig kontakt med er föräldrar när ni hämtar och lämnar barnen på förskolan, då vi samtalar kring ert barn, barnets utveckling och den undervisning vi bedriver. Vi har kontinuerlig information via vår pedagogiska blogg där ni kan följa den undervisning som bedrivs i samtliga grupper. Vi erbjuder föräldramöten två gånger per läsår, utvecklingssamtal på våren och dialogsamtal på hösten för de vårdnadshavare som önskar. Som vårdnadshavare erbjuds möjlighet att delta i våra samråd, där utvecklingsmöjligheter för förskolorna i vårt område lyfts och diskuteras. Vi är alltid tillgängliga för era frågor och funderingar antingen i form av direktkontakt, telefon eller via mail. Ni är naturligtvis välkomna att delta i verksamheten när ni vill.
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: