Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nåntunaskolan årskurs 5 - vt17, samtalsmall

Skapad 2017-04-06 10:57 av Fredrik Landmark
Samtalsmall med Min utveckling årskurs 5. Framåtsyftande planering och sammanlänkad med Lgr11.
Grundskola 9 - 11
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och mina lärare. Samtalet handlar om min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • Vad jag lärt mig under terminen
  • Mina utvecklingsområden

Som avslutning pratar vi om mina tankar inför årskurs 6.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Min utveckling

Frågor kring elevens utveckling utöver det ämnesspecifika, i relation till läroplanens delar "Normer och värden", "Kunskap" och "Ansvar och Inflytande". Det kan handla om att "ta ett större ansvar för sina studier” och ”förstå andra människors situation”.

I Kapitel 2 i Läroplanen för grundskola finns beskrivningar av mål och riktlinjer. Klicka här om du vill se läroplanen för grundskolan.>>

Normer och värden
Namn
Kommentar…
Trivsel
Namn
Kommentar…
Kunskap
Namn
Kommentar…
Ansvar och inflytande
Namn
Kommentar…
Kommentarer
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: