Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskoleområde 7 - Hovslagaren

Skapad 2017-04-06 12:43 av Pernilla Öster
En samtalsmall som har det enskilda barnets lärlogg som underlag i vilken vårdnadshavarna ges delaktighet genom dialogen tillsammans med pedagogen, vilket resulterar i barnets fortsatta utveckling utifrån läroplanens uppdrag.
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Berätta och beskriv vilka förmågor, intressen som ni ser hos ert barn. Hur upplever du ditt barns utveckling och lärande utifrån lärloggar och/eller övrig dokumentation? 

Vårdnadshavarens tankar
Pedagogens tankar

Överenskommelsens titel ska vara baserad på funktionell kvalitets områden.

Utvärdering av överenskommelse
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: