Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nåntunaskolan åk 3 vt, samtalsmall

Skapad 2017-04-06 13:32 av Anna Karin Olm
Samtalsmall med Min utveckling 1-3. Framåtsyftande planering och sammanlänkad med Lgr11.
Grundskola 6 - 9
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och mina lärare. Samtalet handlar om min kunskapsutveckling och om hur jag trivs och fungerar i skolan. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • Vad jag lärt mig under terminen
  • Hur arbetet med överenskommelser från förra samtalet har gått
  • Mina utvecklingsområden
  • Hur jag trivs och fungerar socialt

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Min utveckling

Frågor kring elevens utveckling utöver det ämnesspecifika, i relation till läroplanens delar "Normer och värden", "Kunskap" och "Ansvar och Inflytande". Det kan handla om att "ta ett större ansvar för sina studier” och ”förstå andra människors situation”.

I Kapitel 2 i Läroplanen för grundskola finns beskrivningar av mål och riktlinjer. Klicka här om du vill se läroplanen för grundskolan.>>

Normer och värden
Trivsel
Kunskap
Ansvar och inflytande
Utvärdering åk 3
Det här vill vi också prata om på samtalet

På fritidshemmet ska jag kunna känna mig trygg och även lära mig ta hänsyn och visa respekt för andra.

 

Trivsel och lärande
Kommentarer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: