Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smörblommans avslutningssamtal med barnintervju

Skapad 2017-04-06 08:52 av Sandra Ericsson
En samtalsmall med guidning i samtalsöversikten, innehåller barnintervju och lärloggar som barnen vill visa upp.
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Löpande under året följer, dokumenterar och analyserar vi varje barns utveckling och lärande i syfte att se varje barns förändrade kunnande. Denna dokumentation görs i lärloggar och syftar till att vi pedagoger kan utvärdera vårt arbete och utveckla arbetssätt som gynnar varje barns lärande. 

Välkommen till mitt samtal agenda

Under utvecklingssamtalet tittar och samtalar vi tillsammans med er vårdnadshavare kring dokumentation av ert barns utveckling och lärande. 

I utvecklingssamtalet har vi en framåtsyftande del där vi tillsammans med er och barnet identifierar förmågor och intressen som vi på förskolan kan arbeta vidare med under året. 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Syftet med barnintervjun är att göra barnet mer delaktig i sitt eget lärande.

Intervjufrågorna görs tillsammans med pedagog inför samtalet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: