Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall för utvecklingssamtal i förskolan Körvelgatan

Skapad 2017-04-10 05:38 av Agneta Lind
Utvecklingssamtal, version 1
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

På Körvelgatan förskola erbjuds alla vårdnadshavare ett utvecklingssamtal per år - under våren. Vid behov eller önskemål har vi fler samtal under året.

Syftet med utvecklingssamtalet är att ge dig som vårdnadshavare möjlighet att berätta om ditt barns nuvarande intressen och behov. Den kunskap samtalet ger om ditt barn kommer vi sedan att använda för att stödja och utmana ditt barn vidare i sitt lärande och i sin utveckling. På så vis kan du som vårdnadshavare vara delaktig och påverka planeringen inom ramen för läroplanens mål.

På samtalet berättar ansvarspedagogen om verksamheten och vår bild av ditt barn. Vad barnet visar intresse för, vilka utmaningar vi vill ge ditt barn, vilka steg i utvecklingen vi ser, vilka kompisar barnet leker med mm. 

Tillsammans med er vill vi skapa bästa möjliga förutsättningar för ditt barn att leka, lära och utvecklas. 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Utveckling och lärande

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande.
Lpfö-98, reviderad 2016

Samtalsunderlag för barn som kan och vill berätta själva Syftet med samtalsunderlaget är att ge barnet förutsättning att ha inflytande på verksamhetens arbetssätt och innehåll. Barnet ges möjlighet att berätta om intressen, hur det trivs, behov samt vad denne vill lära sig. Underlaget ligger sedan som grund för den pedagogiska planeringen. Du som pedagog avgör vilka frågor som kan ställas.
Samtalsunderlag för barn som inte kan eller vill berätta själva Detta underlag riktar sig till barn som inte kan eller vill svara på frågor muntligt. Det kan även användas som komplement till samtalsunderlag barn. Syftet med underlaget är att ge barnet förutsättning att ha inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll. Barnet ges möjlighet att genom pedagogens iakttagelser ge uttryck för intressen, trivsel, behov samt vad det vill lära sig. Underlaget ligger sedan som grund för den pedagogiska planeringen.
Vårdnadshavare Förbered dig inför samtalet genom att fundera över följande frågor om ditt barn och vår verksamhet. Finns det något som du vill ta upp utöver dessa frågor, ber vi dig att ta upp det muntligt under samtalet.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Trygghet och trivsel

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet.
Lpfö-98, reviderad 2016

Samtalsunderlag för barn som kan och vill berätta själva Syftet med samtalsunderlaget är att ge barnet förutsättning att ha inflytande på verksamhetens arbetssätt och innehåll. Barnet ges möjlighet att berätta om intressen, hur det trivs, behov samt vad denne vill lära sig. Underlaget ligger sedan som grund för den pedagogiska planeringen. Du som pedagog avgör vilka frågor som kan ställas.
Samtalsunderlag för barn som inte kan eller vill berätta själva Detta underlag riktar sig till barn som inte kan eller vill svara på frågor muntligt. Det kan även användas som komplement till samtalsunderlag barn. Syftet med underlaget är att ge barnet förutsättning att ha inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll. Barnet ges möjlighet att genom pedagogens iakttagelser ge uttryck för intressen, trivsel, behov samt vad det vill lära sig. Underlaget ligger sedan som grund för den pedagogiska planeringen.
Vårdnadshavare Förbered dig inför samtalet genom att fundera över följande frågor om ditt barn och vår verksamhet. Finns det något som du vill ta upp utöver dessa frågor, ber vi dig att ta upp det muntligt under samtalet.
Namn
Kommentar…

Delaktighet och inflytande

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.

Lpfö-98, reviderad 2016

Samtalsunderlag för barn som kan och vill berätta själva Syftet med samtalsunderlaget är att ge barnet förutsättning att ha inflytande på verksamhetens arbetssätt och innehåll. Barnet ges möjlighet att berätta om intressen, hur det trivs, behov samt vad denne vill lära sig. Underlaget ligger sedan som grund för den pedagogiska planeringen. Du som pedagog avgör vilka frågor som kan ställas.
Samtalsunderlag för barn som inte kan eller vill berätta själva Detta underlag riktar sig till barn som inte kan eller vill svara på frågor muntligt. Det kan även användas som komplement till samtalsunderlag barn. Syftet med underlaget är att ge barnet förutsättning att ha inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll. Barnet ges möjlighet att genom pedagogens iakttagelser ge uttryck för intressen, trivsel, behov samt vad det vill lära sig. Underlaget ligger sedan som grund för den pedagogiska planeringen.
Vårdnadshavare Förbered dig inför samtalet genom att fundera över följande frågor om ditt barn och vår verksamhet. Finns det något som du vill ta upp utöver dessa frågor, ber vi dig att ta upp det muntligt under samtalet.
Namn
Kommentar…
Analys Analys med fokus på vad förskolan kan erbjuda för att utmana barnet vidare.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: