Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtalsmall Djupedal Stjärnan

Skapad 2017-04-12 13:23 av Anna Bäckbro
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Löpande under året dokumenterar och följer vi varje barns utveckling och lärande. Denna dokumentation görs i lärloggar och syftar till att vi pedagoger kan utvärdera vårt arbete och utveckla arbetssätt som gynnar barnen. 

Välkommen till mitt samtal agenda

Under utvecklingssamtalet tittar och samtalar vi tillsammans, barn (utifrån egen förmåga), vårdnadshavare och pedagog kring dokumentation av ert barns utveckling och lärande. Vi pedagoger har tillsammans med barnet, utifrån egen förmåga, valt ut dokumentation som barnet visar/uttrycker intresse för i den verksamhet som vi erbjuder på förskolan.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Frågorna förbereds på förskolan av pedagogen tillsammans med barnet utifrån dess egen förmåga.

Frågorna förbereds av barnet och barnets vårdnadshavare hemma innan utvecklingssamtalet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: