Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Harmoniseringssamtal Fyrpartsamtal Öjersjös förskolor

Skapad 2017-04-25 12:52 av Anna Ståhle
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Fyrpartsamtal

 

Fyrpartsamtalet är ett samtal mellan barnet, Vårdnadshavare, läraren i förskolan och läraren i förskoleklass. Samtalet förbereds på förskolan med läraren på förskolan. Vi ser fyrpartsamtalet som en bra form att avrunda och avsluta förskoleperioden samtidigt som vi uppmärksammar barnens intressen och behov av stöd och stimulans inför övergången till förskoleklass.

Syftet med fyrpartsamtalet är att barnet får berätta om sig själv samt att vårdnadshavare får ge sin bild av barnets intressen och behov. Förskolan får också möjlighet att delge strategier som de har arbetat fram i mötet med barnet. Syftet är att lyfta barnets kompetenser, förmågor och intressen. 

Samtalet äger rum på förskolan. Läraren från förskoleklass besöker barnet i verksamheten i anslutning till samtalen. Samtalet leds av pedagogen i Förskolan tillsammans med ert barn. Pedagogen i Förskoleklass har en inlyssnande roll och ställer frågor. Vårdnadshavare är deltar lyssnande i samtalet.

I våra styrdokument står det:

”Förskolan skall sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnets allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Samarbetet ska utgå från de nationella och lokala mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet. När barnets övergång till de nya verksamheterna närmar sig har förskolan den särskilda uppgiften att finna former för att avrunda och avsluta förskoleperioden.

Arbetslaget ska utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskoleklass, skola och fritidshem samt samverka med dem och tillsammans med personalen i förskoleklass, skola och fritidshem uppmärksamma varje barns behov av stöd och stimulans.”

(Hämtat ur Läroplan för förskolan LpFö 98 rev 2010)

”Läraren ska utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskolan och i berörda skolformer, och i samarbetet särskilt uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd”

(Hämtat ur Läroplan för skolan; Lgr 11)

 

  • Pedagogen i förskolan leder fyrpartssamtalet.

  • Pedagogen från förskoleklassen lyssnar och antecknar och ställer följdfrågor.

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Frågorna förbereds på förskolan av pedagogen tillsammans med barnet. 

Frågorna förbereds av barnet och barnets Vårdnadshavare

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: