Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsdokument Myllran

Skapad 2017-05-15 09:42 av Ingela Ekelöv
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Normer och värden

”Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem” (Lpfö 98/2010)

Nuläge

Det handlar om dessa områden: trygghet, relationer, empati, öppenhet, respekt, samspel och ansvar.

Barnets syn
Namn
Kommentar…
.

 • Beskriv upplevelsen av hur barnet har det på förskolan.
 • Beskriv upplevelsen av hur barnet uttrycker sina känslor och tankar.

 • Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…

  Utveckling och lärande

  ”Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter." (Lpfö 98/2010)

  Nuläge

  Det handlar om dessa områden: motorik, skapande, språk, matematik, naturvetenskap, teknik och lek

  Barnets syn
  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…
  Beskriv barnets kompetenser och intressen
  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…

  Barns inflytande

  ”I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är” (Lpfö-98/2010).

  Nuläge

  Det handlar om dessa områden: inflytande, delaktighet, ansvar och samarbetsförmåga.

  Barnets syn
  Namn
  Kommentar…
  .
  • Beskriv upplevelsen av hur barnet samspelar med andra
  • Hur har barnet inflytande och möjlighet att kunna påverka
  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…

  UTVECKLINGSOMRÅDEN

  Hur kan vi, utifrån barnets styrkor, kompetenser, behov och intressen, uppmuntra, utmana och stödja barnets fortsatta utveckling?

  Överlämning till förskoleklass
  Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: