👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lönesamtal - Viktoriaskolan ht17

Skapad 2017-05-15 10:47 av Anette Frank
Lönesamtal mellan rektor och personal på Viktoriaskolan.
Medarbetarsamtal 18 - 70 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Syftet med samtalet

Medarbetarsamtal och lönesamtal skall följas åt. I samband med löneöversyn och lönesamtalet, ska samtliga medarbetare få möjlighet att föra dialog med sin chef om utfört arbete och om sin lön.

Samtalet syftar till att göra en utvärdering av den enskilde medarbetarens bidrag till verksamhetens mål och utveckling samt sätta detta i relation till lönen. Både chef och medarbetare har ett ansvar för att samtalet genomförs på ett bra sätt och att båda är aktiva i samtalet.

I detta samtal görs en uppföljning av hur medarbetaren har uppnått de mål som sattes upp i samband med medarbetarsamtalet och under året sedan föregående löneöversyn. Även medarbetarens prestation och resultat ska följas upp.

  • medarbetarens egen reflektion kring sin lön
  • har målen påbörjats och/eller genomförts?
  • om de inte har påbörjats och/eller genomförts, vad beror detta på?

Inför samtalet ska också matrisen inför lönesamtal fyllas i. Den ligger under planering - matriser.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Mina reflektioner kring min nuvarande lön

 

 

 

Reflektioner kring nuvarande lönen

I detta samtal görs en uppföljning av personliga mål som sattes upp i samband under medarbetarsamtalet (och under året sedan senaste löneöversynen).

 

Hur arbetar du för att medvetet, själv och tillsammans med andra, öka kvaliteten på verksamheten?

Vision och skolutvecklingsplan

Prioriterade områden och mål 2016/2017

 

Skriv ner din svar kring frågorna nedan. Fyll också i den lönematris som du tilldelats.

Lärarlönelyftet är en statlig satsning med särskilda kriterier som behöver vara uppfyllda.

Kriterier att uppfylla för att komma i fråga för lärarlönelyftet:

  • Läraren ska arbeta med undervisning eller med uppgifter som hör till undervisningen
  • Läraren ska vara särskilt kvalificerad för verksamheten och den undervisning som bedrivs
  • Läraren ska ha visat intresse för och god förmåga att utveckla undervisningen på egen hand och tillsammans med kollegor
  • Dessutom ska ett eller flera av kriterier nedan uppfyllas.

 

Fyll i om du uppfyller något av nedanstående kriterier och förklara på vilket sätt/hur du uppfyller det.

 

 

Här beskrivs kortsiktiga och långsiktiga mål.

Utvärdering

Utvärderas inför nästa medarbetarsamtal.