Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Zinkens samtalsmall

Skapad 2017-05-19 03:47 av Lovisa Horneman
En samtalsmall med guidning i samtalsöversikten, utgår från att det finns tidigare gjord dokumentation i tex lärloggar.
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Löpande under året följer, dokumenterar och analyserar vi varje barns utveckling och lärande i syfte att se varje barns förändrade kunnande. Denna dokumentation görs i lärloggar och syftar till att vi pedagoger kan utvärdera vårt arbete och utveckla arbetssätt som gynnar varje barns lärande. 

Välkommen till mitt samtal agenda

Under utvecklingssamtalet tittar och samtalar vi tillsammans med er vårdnadshavare kring dokumentation av ert barns utveckling och lärande.

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Utvecklingssamtal på Zinkens förskola syftar till att pedagoger och vårdnadshavare tillsammans samtalar om barnets utveckling och lärande.

Enligt läroplanen (Lpfö 98/10) ska förskolan komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barns lärande att utvecklas rikt och mångsidigt. Det är viktigt för oss att ni ges möjlighet att vara delaktiga i förskolans verksamhet. Vi beaktar era synpunkter vid planering, genomförande och utvärdering.

Vi vill gärna veta:
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Syftet med samtalsanteckningarna att kunna följa upp det vi samtalat om vid senare tillfälle eller nästkommande utvecklingssamtal.

Anteckningar fråm samtalet på hösten
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: