👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Katrineberg - Våren 2018

Skapad 2017-06-12 10:12 av Susanne Ålund
Underlag för att stärka och utveckla vår verksamhet på förskolan och synliggöra vår pedagogiska planering i samspel med barnens lärande och intressen. Barnen får i detta material ett stort inflytande över sin egen vardag.
Förskola 0 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Gå in under "Inför samtalet på våren - vårdnadshavare" och svara på frågorna där. Förbered er sedan inför samtalet genom att titta under de andra flikarna.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Inför samtalet på våren - vårdnadshavare

Enligt läroplanen (Lpfö 98/16) ska förskolan komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barn att utvecklas rikt och mångsidigt. Det är viktigt för oss att ni ges möjlighet att vara delaktiga i förskolans verksamhet. Vi beaktar era synpunkter vid planering, genomförande och utvärdering.

Klicka här för att öppna läroplanen>>

Genom observationer och samtal får vi syn på ert barns intressen, kunnande och behov. Efter barnens behov och intressen planerar samt strukturerar vi avdelningens pedagogiska verksamhet. Alla barn ska få det alla barn har rätt till.

De områden vi arbetar med i verksamheten är kopplade till vår läroplan. Värdegrundsarbete, kultur, lek, skapande, språk, kommunikation, musik och drama, rörelse, matematik, naturvetenskap, vardagsteknik och IT.

Fokus under samtalet kommer att ligga på barnets utveckling och förändrade kunnande utifrån höstens överenskommelse.

Vi vill veta:

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Förbered er gärna inför samtalet genom att titta under de andra flikarna.

Inför samtalet på våren- barnet

Vi ställer dessa frågor till barnen. Barnen svarar med att visa vilken gubbe som passar bäst in på deras sinnesstämning. De barnen som vill och kan kompletterar med en egen kommentar. Syftet med intervjun är att ge barnen möjlighet att berätta kring deras intressen och fokus just nu

Intervjufrågor
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Inför samtalet på våren - pedagogerna

Genom våra spaningar och observationer får vi en uppfattning om hur barnen trivs, hur de samspelar med andra, vad de är intresserade av och hur de har inflytande över sin vardag. De områden vi arbetar med i verksamheten är värdegrund, kultur, lek, skapande, språk, kommunikation, musik och drama, rörelse, matematik, naturvetenskap, vardagsteknik och IT.

Texten nedan fokuserar på gruppens lärande och utveckling. Ditt barns intressen och lärande synliggörs i lärloggen.

 

 

Barngruppen
Namn
Kommentar…

Gemensamt fokusområde för hela barngruppen - våren

Här beskriver arbetslaget gruppens fokusområde. Det enskilda barnets fokus och intressen beskrivs med hjälp av lärloggar.

Överenskommelsen/fokusområdet som skrivs gäller hela gruppen och utgår från förskolans strävansmål

Pedagogernas reflektioner kring gruppens fokusområde:

Namn
Kommentar…