👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsunderlag Antistilla 2017-2018

Skapad 2017-07-17 14:27 av Annika Edin
En samtalsmall som har det enskilda barnets lärlogg som underlag. Vårdnadshavare ges delaktighet genom dialog med pedagogen vilket resulterar i barnets fortsatta utveckling utifrån läroplanens uppdrag.
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Berätta och beskriv när ditt/ert barn upplever att det är tryggt, roligt och lärorikt på förskolan.

Hur upplever du ditt barns utveckling och lärande utifrån lärloggar och/eller övrig dokumentation? 

Berätta och beskriv vilka intressen som du/ni ser hos ditt/ert barn. 

Vårdnadshavarens tankar
Pedagogens tankar

Överenskommelsens titel ska vara baserad på funktionell kvalitets områden.

Utvärdering av överenskommelse