Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kungsbacka Ledningsgruppen 2017-2018 pedagogisk enhet centrum-utvecklingssamtalssamtal förskolechefer/rektorer

Skapad 2017-08-01 09:24 av Maria Eriksson
Mall för uppföljningssamtal för rektorer och förskolechefer
Medarbetarsamtal 19 - 70 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Skriv några kortfattade punkter nedan.

Dagsläget
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Skriv några kortfattade punkter nedan.

Framtiden
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Detta kommer jag att arbeta med under kommande år (till nästa uppföljningssamtal):

Utvärdering
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Här finns möjlighet att ladda upp filer.

 

 

Nytt avsnitt

 I Kungsbacka växer framtiden

Hur ser då visionen ut för 2030? Inledningen slår fast att ”I Kungsbacka skapar vi det goda livet tillsammans. Vi är öppna, trygga och nytänkande. Varje människas potential tas till vara och näringslivet blomstrar. Här växer du hela livet.”

Visionen fokuserar på fyra områden:

  • Företagsklimat - Västsveriges bästa företagsklimat.
  • Kunskapsutveckling - Vi utvecklas hela livet.
  • Fritidsliv - Aktiviteter som engagerar, inspirerar och berikar livet.
  • Nytänkande - Den nytänkande kvalitetskommunen. 
Följande är citat ur Kungsbackas vision. Gradera hur du upplever att vi lever upp till detta.
Vi välkomnar, vi samarbetar, vi levererar och vi tänker nytt lyder vår vision.
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: