👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kungsbacka kommun Medarbetarsamtal Älvsåkers förskolor 2017

Skapad 2017-08-09 14:29 av Kristina Gustafsson
Mall för medarbetarsamtal 2107 - Älvsåker och Lindströms förskolor
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen!

Medarbetarsamtal genomsyras av kommunens arbetsplatskultur. Genom medarbetarsamtalet kan vi tillsammans följa upp, utveckla och kvalitetssäkra verksamheten.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

 

 

Kungsbackas vision

 I Kungsbacka växer framtiden

Hur ser då visionen ut för 2030? Inledningen slår fast att ”I Kungsbacka skapar vi det goda livet tillsammans. Vi är öppna, trygga och nytänkande. Varje människas potential tas till vara och näringslivet blomstrar. Här växer du hela livet.”

Visionen fokuserar på fyra områden:

  • Företagsklimat - Västsveriges bästa företagsklimat.
  • Kunskapsutveckling - Vi utvecklas hela livet.
  • Fritidsliv - Aktiviteter som engagerar, inspirerar och berikar livet.
  • Nytänkande - Den nytänkande kvalitetskommunen. 
Nytt avsnitt

 Här beskrivs kortsiktiga och långsiktiga mål.

Reflektioner
Utvärdering