Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsa Gård -medarbetarsamtal 2017-2018

Skapad 2017-08-10 10:20 av Carina Larsson
Mall för medarbetarsamtal - Åsa Gård
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

 

 

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Inför samtalet behöver du förbereda dig genom att fylla i frågor och tankar under de tre första flikarna:

 • Presentation, -kortfattat utifrån var du befinner dig just nu
 • Kvalitetsutveckling, -det du vill och behöver utveckla i din verksamhet
 • Förväntningar & arbetsmiljö

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Presentation

Beskriv kortfattat det du vill berätta under varje rubrik.

Om mig
Uppdraget som pedagog
Lärande
Mitt ledarskap

Utgå från ett bestämt läge i din verksamhet/undervisning som du vill förbättra och utveckla. Du väljer själv vad du vill fokusera på som förbättringsområde men det ska vara något du själv upplever viktigt och meningsfullt för att förbättra ditt arbete i linje med skollagen, Åsa Gårds verksamhetsidé och fokusområden, dvs förbättra förutsättningarna för barn och elevers utveckling mot bättre resultat.

Skollagen kap1 Inledande bestämmelser

§4 Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

Verksamhetsidé Åsa Gård

 • Socialt, lärande och kunskap
 • Vi och våra barn
 • 1-16
 • Framtidstro

Fokusområden för Åsa Gård 

Under perioden 2017-2020 kommer vi på Åsa Gård fokusera på följande områden för att utveckla vår verksamhet för barn och elevers maximala utveckling och lärande

 • Hälsa och välmående
 • Lärmiljö
 • Undervisning

Kompassord 2017/2018

 • Vänskap

Vilka samband kan du se mellan resultat hos dina barn-/elevgrupper och ditt arbetssätt?
Vilka kunskaper och förmågor behöver dina barn/elever utveckla?
Hur ska du göra?
Hur ska du dokumentera och utvärderdera?
Ledarens reflektioner

Kungsbackas 4 hörnstenar i arbetsplatskulturen 

 • Vi samarbetar
 • Vi levererar
 • Vi välkomnar
 • Vi tänker nytt
Förväntningar

Ledarens förväntningar på medarbetaren.

 • Respektfullt bemötande av elever, föräldrar, kollegor och ledare.
 • Rak kommunikation med elever, föräldrar, kollegor och ledare.
 • Lojalitet och ärlighet.
 • Förståelse för uppdraget och kunskap om styrdokumentens innehåll.
 • Vilja att utveckla verksamheten och aktivt bidra till måluppfyllelse på enheten.
 • Ha roligt på jobbet, kunna skratta och glädjas med oss andra som jobbar på Åsa Gård.


Arbetsmiljö

 IUP-mål fyller vi i under eller efter medarbetarsamtalet

Här beskrivs kortsiktiga och långsiktiga mål.

Beskrivning
Utvärdering

Görs inför lönesamtal vt -18 (så långt det går)

Sammanfattning och analys av uppföljning och dokumentation
Resultat
Lärdomar
Nästa steg
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: