Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solna förskolan Solrosen -Medarbetarsamtal i arbetslaget 17/18

Skapad 2017-08-11 14:17 av Maria Roos
Mall för Solna förskolan Solrosen-medarbetarsamtal i arbetslaget 17/18
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Så fort tider är satta så klickar du på Planering klar!

Välkommen till mitt samtal agenda

Under första samtalet kommer vi att fokusera på förskolans övergripande mål och målkriterier. Tillsammans kommer vi att bryta ner dessa målkriterier och sätta ord på vad de innebär för barnen på er avdelningen. 

Utifrån perspektiven Kund, Lärande och Medarbetare kommer vi sedan att skapa tydliga målbilder och aktiviteter.  

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Utifrån förra årets resultatarbete har vi i Kvaliétsanalysen 17/18 ringat in ett antal utvecklingsområden på förskolan Solrosen.

Lärande:

 • Dokumentationen visar det som sker istället för det som kommer att ske.
 • Dokumentationen ligger till grund för vidare verksamhetsplanering på samtliga avdelningar.
 • Likvärdiga och hållbara grundstrukturer på samtliga avdelningar.

Medarbetare:

 • Höja frisknärvaron markant. Sänka sjukfrånvaron från 12,8% till 4%
 • Bibehålla kompetenta pedagoger, sänka personal omsättning
 • Höja nöjd medarbetarindex från 52 i medelvärde till 80.
 • Höja ledarindex från 57 i medelvärde till 80 

Kund:

 • Fungerande kommunikationskanaler till vårdnadshavare på både lednings- och avdelnings nivå.
 • Nöjd kund index ökar från 68% till 80% samt ett jämt resultat på hela förskolan.

 

Under samtalets första del börjar vi med att ringa in ert nuläge utifrån dessa perspektiv. 

 

Hur ska arbete se ut framåt på er avdelning?
Avdelningens målkriterier och aktiviteter formuleras.

Aktiviter skapas både för arbetslag och enskild pedagog.

 

Arbetslagets utveckling framåt.

I det här samtalet kommer vi ha fokus på resultatet av bedömningen i Funktionell Kvalité.  Vad betyder resultat för varje barns lärande på er avdelning? Hur använder ni resultaten i ert utvecklingsarbete framåt?  

Nytt avsnitt

Halvvägs in i det här verksamhets årets systematiska arbete. Hur ligger ni till på era avdelning? Underlag för samtalet kommer vara halvårsanalys arbetet och avdelningens pedagogiska kartläggning. 

Nytt avsnitt

Under detta samtal tittar vi på våra resultat och samlar vi ihop verksamhetsåret. 

Nytt avsnitt

Uppföljning

Nytt avsnitt
Namn
Kommentar…
Nytt avsnitt
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: