👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyvångskolan 7-9 åk 7 HT samtalsmall

Skapad 2017-08-14 03:53 av Fredrik Wesemann Nilsson
Grundskola 13 - 15
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina vårdnadshavare och min mentor. Samtalet handlar om min kunskapsutveckling. 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Min utveckling

Här förbereder jag mig inför mitt utvecklingssamtal genom att reflektera kring mitt lärande och min skolsituation. 

 

 

Förberedelse inför utvecklingssamtal Svar på frågorna nedan.
Kommentarer
Namn
Kommentar…

Utvecklingssamtalet

För att ett utvecklingssamtal ska kunna bli ett trepartssamtal mellan mig, vårdnadshavare och lärare, är det viktigt att vi alla känner till vilka mål vi arbetar mot i skolan, och att lärarna har bedömt mina kunskaper utifrån dem och informerat oss. Efter det kan vi tillsammans diskutera och komma överens om hur mitt fortsatta lärande ska stödjas och stimuleras. Vad kan jag, mina vårdnadshavare och lärare bidra med och ta ansvar för? Innan utvecklingssamtalet gör vi våra förberedelser här i Unikum.

 

Mer informationsmaterial till föräldrar finns här>>

Inför utvecklingssamtalet: Inför ert välkomstsamtal vill vi att ni noga tänker igenom och besvarar frågorna nedan.

Dagordning vid elevlett utvecklingssamtal

 

  • Välkomna

  • Elevreflektion

  • Överenskommelser

  • Samtalet avslutas
Överenskommelser