👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Exempelmall 1 Individuell studieplan

Skapad 2017-08-21 10:09 av Britt Larsson
Exempel på mall för individuella studiepplaner
Vuxenutbildning 18 - 99
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Här dokumenterar vi elevens individuella studieplan.  Planen innehåller uppgifter om den enskildes utbildningsmål och planerad omfattning av studierna.

I de fall planen revideras dokumenteras detta också här.

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Här beskrivs elevens tidigare arbetslivserfarenhet och studier samt detaljer runt studietid.

Bilägg eller beskriv vilken validering av studier och arbete som finns tex arbetsintyg eller betyg samt referenser.

Erfarenheter Beskriv kortfattat elevens tidigare studier och bifoga eventuella betyg/studieintyg samt beskriv kostfattat vilka arbetslivserfarenheter eleven har. Finns arbetsintyg eller CV kan detta bifogas här. Max 2 filer kan laddas upp av lärare/mentor.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Studietid
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Nuvarande sysselsättning
Bilagor Ladda upp eventuella bilagor här eller länka/lägg in dem i elevens Lärlogg om det är många eller de finns på annan plats.
Namn
Kommentar…
Revideringshistorik Här behöver ni kort notera vad som ändrats. Kommentaren kommer automatiskt att visa vem som skrivit och datum.
Namn
Kommentar…

Här beskriver vi vad syfte och målet är med studierna. Är det tex att komplettera för att kunna söka in på en yrkesutbildning, skriv även vilken det gäller.

Beskriv tydligt.

 

Syfte med studierna
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Mål
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Pågående kurser
Namn
Kommentar…
Planerade kurser
Namn
Kommentar…
Borttagna kurser
Genomförda kurser