Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solna förskolan Karolina -Medarbetarsamtal i arbetslaget 17/18

Skapad 2017-08-24 09:53 av Maria Roos
Mall för Solna förskolan Karolina -medarbetarsamtal i arbetslaget 17/18
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Så fort tider är satta så klickar du på Planering klar!

Välkommen till mitt samtal agenda

Under första samtalet kommer vi att fokusera på förskolans övergripande mål och målkriterier. Tillsammans kommer vi att bryta ner dessa målkriterier och sätta ord på vad de innebär för barnen på er avdelningen. 

Utifrån perspektiven Kund, Lärande och Medarbetare kommer vi sedan att skapa tydliga målbilder och aktiviteter.  

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Utifrån förra årets resultatarbete har vi i Kvaliétsanalysen 17/18 ringat in ett antal utvecklingsområden på förskolan Karolina.

 

Lärande:

Pedagoger deltar på styrd helpdesk under läsåret utifrån förskolans utvecklingsområden - en fördjupning av kompetens.


Dokumentationen visar och ligger till grund för vidare verksamhetsplanering på samtliga avdelningar.


Systematiskt uppföljning av barns lärande och utveckling med filmen som verktyg.


Likvärdigt användande av kvalitetssäkringsverktyget Unikum på samtliga avdelningarna. 


Behålla det höga resultatet på kundundersökningens frågeställning "Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och följs upp regelbundet". Medeltal 8,6.

 

Medarbetare:

Behålla vår höga frisknärvaro på 2,7

Behålla vårt höga värde i nöjd medarbetar index på 88.

Behålla vårt höga ledarindex på 99.

 

Kund: 

Finnas fungerande kommunikations kanaler till vårdnadshavare på både lednings-och avdelnings nivå.

Ett höjt värde i kundundersökningen på frågan Jag är nöjd med förskolans sätt att kommunicera om vad som händer i verksamheten, från 7,5 till 9 samt ett jämnare resultat mellan avdelningarna. 

Finnas stadig kö

 

 Under samtalets första del börjar vi med att ringa in ert nuläge utifrån dessa perspektiv. 

 

Hur ska arbete se ut framåt på er avdelning?
Avdelningens målkriterier och aktiviteter formuleras.

Aktiviter skapas både för arbetslag och enskild pedagog.

 

Arbetslagets utveckling framåt.

I det här samtalet kommer vi ha fokus på resultatet av bedömningen i Funktionell Kvalité.  Vad betyder resultat för varje barns lärande på er avdelning? Hur använder ni resultaten i ert utvecklingsarbete framåt?  

Nytt avsnitt

Halvvägs in i det här verksamhets årets systematiska arbete. Hur ligger ni till på era avdelning? Underlag för samtalet kommer vara halvårsanalys arbetet och avdelningens pedagogiska kartläggning. 

Nytt avsnitt

Under detta samtal tittar vi på våra resultat och samlar vi ihop verksamhetsåret. 

Nytt avsnitt

Uppföljning

Nytt avsnitt
Namn
Kommentar…
Nytt avsnitt
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: