Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

xxxxxxxxx

Skapad 2009-09-13 06:53 av therese.lidgren@umea.se
IUP-mall för barn i förskoleklass i Umeå.
Grundsärskola 5 - 7 Omdömen
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Om mig

För att man ska trivas i skolan och orka lära sig nya saker så är det viktigt med en bra arbetsmiljö. Arbetsmiljön beror på många olika saker. Rummen, möblerna, ljus, ljud och luft har stor betydelse. Även skolmaten, rasterna, fritids, kompisar och samarbetet med andra påverkar hur vi mår i skolan.

Här får du läsa om mina intressen, styrkor och hur jag tycker att det är att vara i skolan.

Mig
Om att vara i skolan
Namn
Kommentar…

Min utveckling

Alla ska kunna känna sig trygga i förskoleklassen. Där får man träna på att lyssna, lära sig att förstå och kunna följa instruktioner. Förskoleklassen är en del av skolan och använder läroplanens mål. Däremot finns det inga uppnåendemål för förskoleklassen. I läroplanen kan man läsa om skolans grundläggande mål och riktlinjer. Där beskrivs bland annat normer och värden och elevernas ansvar och inflytande.

Se mer i läroplanen för förskoleklassen Lpo 94 >>

Normer och värden
Namn
Kommentar…
Ansvar och inflytande
Namn
Kommentar…

Mitt lärande

När man går i förskoleklass så behöver man få röra på sig, leka, utforska, skapa och lära sig nya saker! Det kan man göra inomhus eller utomhus genom t.ex. sång och musik eller rörelse och drama. I bland sitter man ner och arbetar själv och andra gånger är man tillsammans med sina kompisar.

Namn
Kommentar…

Samtalet

I förskoleklassens undervisning möter man barnen där de är genom att stötta och uppmuntra, men man ställer inga formella krav på att de ska ha nått en viss nivå. Vad som är viktig kunskap för en sexåring är inte nödvändigtvis detsamma som det vi traditionellt förknippar med de första stegen i skolan – att lära sig läsa, skriva och räkna. För en sexåring kan viktig kunskap också vara att i sin egen takt och utifrån sina egna behov få lära känna skolans värld och därigenom förvärva en trygghet, en lust och en nyfikenhet inför ett fortsatt lärande. Det är också detta ditt barn ska ha med sig inför grundskolans första år.

Som förälder kan du alltid ställa frågor – ingen fråga är för liten eller för stor. Det är viktigt att skolan samarbetar med hemmen, och även föräldrarna ska kunna ha inflytande över verksamheten i skolan. Du kan alltid be om ytterligare information eller på annat sätt visa intresse för ditt barns och förskoleklassens verksamhet. När alla samverkar blir förutsättningarna bättre för att ditt barns tid i förskoleklassen blir den tid av lust, lek och lärande som den är avsedd att vara.

Inför samtalet:
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Synpunkter efter utvecklingssamtalet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: