Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal förskolechef och medarbetare Storgårdens förskola 2017

Skapad 2017-08-25 08:14 av Ulrika Samuelsson
Medarbetarsamtal förskolechef och medarbetare Storgårdens förskola Ale kommuns VISION – LÄTT ATT LEVA Vårt uppdrag Vi jobbar med glädje och engagemang för våra invånare. Tillsammans ska vi förädla våra tjänster och förenkla människors vardag. Med mod, samarbete och energi skapar vi en levande kommun för både invånare och företagare. Vi ger aleborna livskvalitet och inspiration att förverkliga sina drömmar! Vår värdegrund Stolthet – Vi utvecklar vårt uppdrag och skapar förtroende i det personliga mötet. Omtanke – Vi bemöter alla med öppenhet, tillit och respekt. Lust – Vi arbetar med kreativitet, energi och glädje. Förberedelser Svara på frågeställningarna, fundera över om det också är något annat som du vill ta upp på samtalet. Förbered dig. Tänk på att det är bådas ansvar att samtalet blir bra. Dialog Chef och medarbetare: Förbered samtalet genom att var och en funderar igenom frågorna, med fokus på medarbetaren.
Medarbetarsamtal 16 - 66 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Förra samtalet

 

Uppföljning

Ale kommun

 

Mål som är relaterade till dig som medarbetare och ditt bidrag till måluppfyllelsen

 

Grunden utgår ifrån nämndplanens prioriterade mål: Samtliga elever ska nå godkänt resultat i alla ämnen.

Arbetsuppgifterna

Nytt avsnitt

Hälsa

 

Arbetsmiljö Grunden utgår ifrån nämndplanens prioriterade mål: Den psykosociala arbetsmiljön ska förbättras.
Hälsa

Relation, samarbete och engagemang 

 

Relationer
Samarbete
Namn
Kommentar…
Engagemang
Nya överenskommelser/mål med tidsplan och ansvar (skrivs under samtalet)

Kompetensutveckling 

 

 

Uppföljninga av föregående års kompetensutveckling
Nya överenskommelser/mål med tidsplan och ansvar (skrivs under samtalet)

Inför medarbetarsamtalet

 

Inför medarbetarsamtalet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: