Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skånhällaskolan IUP-mall 4-6

Skapad 2017-08-29 03:47 av Daniela Micevska
IUP-mall för Skånhällaskolan 4-6 med skriftliga omdömen.
Grundskola 10 - 15
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • saker som jag gjort och lärt mig under terminen
  • hur arbete med tidigare överenskommelser har gått
  • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
  • vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Mig själv
Om att vara i skolan
Social utveckling
Utveckling av lärandet
Att ta upp på utvecklingssamtalet
Mentorns noteringar

Min individuella utvecklingsplan - IUP

Denna plan innehåller de mål som är viktigast för mig att nå under det närmaste halvåret. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på.

Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att gå igenom hur det gått att nå de olika målen i denna plan.

Mål
Insatser - Hur ska målet uppnås?
Utvärdering - Hur har arbetet med målet gått.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: