Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall - utvecklingssamtal

Skapad 2017-08-30 09:18 av Annelie Thor
Inför utvecklingssamtalet är det bra om du är förberedd på vad du vill och vilka mål du vill nå, samt hur du trivs i skolan.
Grundskola 11 - 15
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina vårdnadshavare och min mentor. Samtalet handlar om min kunskapsutveckling. 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Min utveckling

Här förbereder jag mig inför mitt utvecklingssamtal genom att reflektera kring mitt lärande och min skolsituation. 

 

 

Trivsel - Hur jag trivs i skolan Jag markerar på skalan. Under samtalet motiverar jag mina val.
Mitt lärande - Allmänna mål
Mitt lärande - Ämnesspecifika mål Här reflekterar jag kring mål inom enskilda skolämnen. Vad jag behöver utveckla i ett specifikt ämne för att lyckas bättre.
Studieteknik Hur tar jag ansvar för:
Kommentarer
Namn
Kommentar…

Utvecklingssamtalet

För att ett utvecklingssamtal ska kunna bli ett trepartssamtal mellan mig, vårdnadshavare och lärare, är det viktigt att vi alla känner till vilka mål vi arbetar mot i skolan, och att lärarna har bedömt mina kunskaper utifrån dem och informerat oss. Efter det kan vi tillsammans diskutera och komma överens om hur mitt fortsatta lärande ska stödjas och stimuleras. Vad kan jag, mina vårdnadshavare och lärare bidra med och ta ansvar för? Innan utvecklingssamtalet gör vi våra förberedelser här i Unikum.

 

Mer informationsmaterial till föräldrar finns här>>

Inför utvecklingssamtalet:
Namn
Kommentar…

Dagordning vid elevlett utvecklingssamtal

 

  • Välkomna

  • Elevreflektion

  • Överenskommelser

  • Samtalet avslutas
Överenskommelser
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: