Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Lillevångskolan, Trelleborgs kommun

Skapad 2017-09-04 06:12 av Bo Fredholm
Medarbetarsamtal i Trelleborgs kommun. Lillevångskolan.
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

 

Inför samtalet ska du som medarbetare svara på frågor under följande rubriker:

• Återblick

• Arbetsmiljö/arbetssituation

• Skolans mål

• Nuläge/framtid/kompetens

• Mina mål


Era reflektioner och svar ska finnas på UNIKUM senast två dagar innan bokat medarbetarsamtal. 

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Den här delen handlar om ditt lärande sedan förra samtalet - vad tar du med dig från det som hänt?

Återblick/Lärdomar
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Den här delen handlar om hur du trivs med arbetskamrater och närmsta chef, din arbetssituation och arbetsmiljö.

Trivsel, dina arbetskamrater och god arbetsmiljö
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Arbetssituation och arbetsmiljö

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Din chef
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Bildningsförvaltningens vision:

9000 stolta barn, elever och studerande i Trelleborg.
Vårt fokus är att skapa ansvarstagande medborgare, som tror på sin förmåga, kan samspela med andra, har drömmar, mål och fortsatt lust till ett livslångt lärande!

SKA-mål

Skola:

 • undervisning
 • bemötande
 • ledarskapet i klassrummet

Förskoleklassen:

 • undervisning
 • övergångar
 • lärande lek

Fritidshemmet:

 • bemötande
 • övergångar
 • ledarskapet
Vision och mål
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Den här delen handlar om dina kompetenser, nutida och framtida, samt önskvärd utveckling.

Kompetenser - nuttida och framtida
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Önskvärd utveckling

Namn
Kommentar…

Den här delen sammanfattar samtalet i satta mål - på kort och lång sikt.

Mina mål - på kort sikt
Namn
Kommentar…
Mina mål - på kort sikt
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: