Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal för Järle förskola

Skapad 2017-09-04 06:14 av Ida Wannerskog
Utvecklingssamtalsmall för Järle förskola
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Under utvecklingssamtalet samtalar ni med er kontaktperson om hur ert barn trivs på förskolan. Tillsammans tittar vi på barnets utveckling och om det är något område som barnet behöver extra stöd och uppmuntran för att trivas och utvecklas.

Om samtalet är förlagt under förskolans öppettider får barnet vistas på förskolan.

 

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Synpunkter efter utvecklingssamtalet

Utvecklingssamtalet är viktigt. Därför vill vi följa upp det med er föräldrar.
Genom att svara på frågorna nedan hjälper ni oss att utveckla verksamheten.

Om utvecklingssamtal

Enligt läroplanen (Lpfö 98/16) ska förskolan komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barn att utvecklas rikt och mångsidigt. Ni ska ges möjlighet att vara delaktiga i förskolans verksamhet och era synpunkter ska beaktas vid planering, genomförande och utvärdering.  

Vi kommer att behandla läroplansområdena nuläge, normer och värden, utveckling och lärande, barns inflytande, förskola och hem samt frågor utifrån brukarenkäten.

Klicka här för att komma till Läroplanen >>>

 

Nuläge

Normer och värden

Utveckling och lärande ”Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.” (LpFö 98 Reviderad 2016)

Barns inflytande ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.” (LpFö 98 Reviderad 2016)

Förskola och hem Förskolans arbete med barnen ska ske i samverkan med hemmet, på ett nära och förtroendefullt sätt.

Frågor utifrån Brukarenkäten - muntlig dialog

Övrigt

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: