👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bifrosts förskola - medarbetarsamtal - 2017

Skapad 2017-09-05 11:37 av Ylva Engvall
Medarbetarsamtal - Bifrosts förskola
Medarbetarsamtal 17 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Medarbetarsamtal 2017-2018

Utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen. Lpfö 

Vår verksamhet måste ständigt utvecklas, våra resultat följas upp och utvärderas, nya metoder prövas, så att den svarar mot de nationella målen. 

Dina beskrivningar och mål som framkommer på medarbetarsamtalet utgår från våra styrdokument med fokus på normer o värden, språk, matematik, naturvetenskap/teknik samt från våra miljömål och vår verksamhetsplan..

  

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Medarbetarsamtal 2017-2018

Utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen. Lpfö 

Vår verksamhet måste ständigt utvecklas, våra resultat följas upp och utvärderas, nya metoder prövas, så att den svarar mot de nationella målen. 

Dina beskrivningar och mål som framkommer på medarbetarsamtalet utgår från våra styrdokument med fokus på normer o värden, språk, matematik, naturvetenskap/teknik samt från våra miljömål och vår verksamhetsplan..

 

Pedagogiskt arbete

Jag har analyserat barngruppen och dess behov och funnit att jag som ledare behöver

förbättra/utveckla/förändra

mina kunskaper och mitt arbetssätt/mina arbetsmetoder

Det gör jag genom att................

Utveckla vidare
Prova helt nytt
Sluta med
Behålla som det är
Chefens kommentar
Systematiskt kvalitetsarbete Förra verksamhetsåret utvecklade vi en struktur för det systematiska kvalitetsarbetet med kartläggning samt planerings o utvärderingsunderlag. Hur långt har du kommit med detta arbete?
Årets utvecklingspmråde Hur tänker du runt årets utvecklingsområden i vår verksamhetsplan och vilka konsekvenser tror du att det kommer att få i ditt arbete?

 Arbetsmiljö

 Arbetsmiljö är allt det som du har omkring dig på jobbet, miljön, hur arbetet är organiserat samt det sociala samspetet på arbetsplatsen.

Reflektioner kring min arbetsmiljö
På följande sätt bidrar jag till ett positivt arbetsklimat, löser problem och hanterar konfliketer.
Mina förväntningar på förskolechef
Namn
Kommentar…

Här beskrivs kortsiktiga och långsiktiga mål.

Uppföljning

Lönekriterier är ett verktyg för att bedöma medarbetarens prestation och utveckling.

Min självskattning

Bidrag till verksamheten Mål och resultat Arbetsonsats
Yrkesskicklighet Fackmässiga kunskaper Arbetsmetodik
Medarbetarskap Ansvarstagande Initiativtagande Engagemang
Socialt samspel Samarbetsförmåga Bemötande