Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förslövs skola F-6, samtalsmall

Skapad 2017-09-07 10:23 av Marie Vighagen
Grundskolemall med Övrig utveckling och framåtsyftande planering. Utan omdömessida. Anpassad för Nya Unikum samt nya krav från Skolverket. (Nov-13). Både elev och mentor kan besvara elevfrågorna. (Kan ändras) Kan även användas i grundsärskola - byt i så fall länk till läroplanen och andra länkar.
Grundskola 7 - 13
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

Punkter vid utvecklingssamtalet

  • Hur arbetet med överenskommelser från förra terminen har gått.
  • Viktiga steg som jag tagit sedan förra terminen.
  • Vilka områden som är viktigast att fokusera på nu.

Fritidshemmet har en flik att fylla för de elever som är inskrivna, övriga elever lämnar denna flik blank. Önskas utvecklingssamtal med ditt barns fritidshemspersonal går det utmärkt att avtala en tid vid lämning eller hämtning.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Min utveckling

Frågor kring elevens utveckling utöver det ämnesspecifika, i relation till läroplanens delar "Normer och värden", "Kunskap" och "Ansvar och Inflytande". Det kan handla om att "ta ett större ansvar för sina studier” och ”förstå andra människors situation”.

I Kapitel 2 i Läroplanen för grundskola finns beskrivningar av mål och riktlinjer. Klicka här om du vill se läroplanen för grundskolan.>>

Normer och värden
Trivsel
Kunskap
Namn
Kommentar…
Ansvar och inflytande
Kommentarer
Namn
Kommentar…

På fritidshemmet ska jag kunna känna mig trygg och även lära mig ta hänsyn och visa respekt för andra.

I Kapitel 2 i Läroplanen för grundskola finns beskrivningar av mål och riktlinjer. Klicka här om du vill se läroplanen för grundskolan.>>

Trivsel
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Lärande
Namn
Kommentar…

Överenskommelser - Framåtsyftande planering

Här beskrivs de mål vi tillsammans kommit överens om att fokusera på under det närmaste halvåret. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att följa upp hur arbetet har gått. De mål som dokumenteras här är relaterade till de nationella kunskapskraven och målen i Läroplanen för grundskolan.>>

Mål - Vart ska vi?
Namn
Kommentar…
Hur gör vi?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur gick det? När arbetet med målet är klart skrivs en kort summerad utvärdering här. Mentorn markerar målet som "uppnått" som bekräftelse på att arbetet är klart.
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: