Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kronaskolan Medarbetarsamtal Ale kommun år 17/18

Skapad 2017-09-25 11:00 av Lena Strand
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

På samtalet resonerar vi om hur vi kan skapa bra förutsättningar för dig, och går därför igenom följande punkter, baserat på förberedelserna i underlaget.

 • Uppdraget
 • Enhetsplanen
 • Arbetsuppgifterna
 • Hälsa
 • Relationer och samarbete
 • Kompetensutveckling
 • Överenskommelse

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Uppdraget

 

 • Vi jobbar med glädje och engagemang för våra invånare.
 • Tillsammans ska vi förädla våra tjänster och förenkla människors vardag.
 • Med mod, samarbete och energi skapar vi en levande kommun för både invånare och företagare.
 • Vi ger Aleborna livskvalitet och inspiration att förverkliga sina drömmar!
Stolthet - Vi utvecklar vårt uppdrag och skapar förtroende i det personliga mötet. Mål/överenskommelse. Tid/klart. Vem ansvarar?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Omtanke - Vi bemöter alla med öppenhet, tillit och respekt. Mål/överenskommelse. Tid/klart. Vem ansvarar?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Lust - Vi arbetar med kreativitet, energi och glädje. Mål/överenskommelse. Tid/klart. Vem ansvarar?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Enhetsplanen

 

 Mål som är relaterade till medarbetaren och hans/hennes bidrag till måluppfyllelsen.

Beskriv hur ni samarbetar i ert arbetslag för att skapa en helhet för barnet. Mål/överenskommelse. Tid/klart. Vem ansvarar?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur arbetar du med skolans gemensamma beslut om lektionstruktur, trygghet, anpassningar etc. Mål/överenskommelse. Tid/klart. Vem ansvarar?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur delger du verksamheten det arbete som görs i tex trygghetsråd, IT-grupp, skolutv.grupp, lagledargrupp, Eht, kultur, skapande skola mm.? Mål/överenskommelse. Tid/klart. Vem ansvarar?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Lust att lära mer! Ett sätt är Lärandematriser? Vilket stöd behöver du för att komma vidare? Ge exempel på andra aktiviteter som ökar elevens lust att lära mer.

Arbetsuppgifterna

 • Vilka arbetsuppgifter och vilket uppdrag har medarbetaren?
 • Ansvar och befogenheter.
 • Hur utförs arbetsuppgifterna?
Mål 1 Mål/överenskommelse. Tid/klart. Vem ansvarar?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Mål 2 Mål/överenskommelse. Tid/klart. Vem ansvarar?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Mål 3 Mål/överenskommelse. Tid/klart. Vem ansvarar?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Hälsa

 • Fysiska arbetsmiljön
 • Trivsel på arbetsplatsen
 • Närvaro/Frånvaro
 • Livet vid sidan av jobbet
Mål 1 Mål/överenskommelse. Tid/klart. Vem ansvarar?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Mål 2 Mål/överenskommelse. Tid/klart. Vem ansvarar?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Mål 3 Mål/överenskommelse. Tid/klart. Vem ansvarar?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Relationer och samarbete

 • Relationerna och samarbetet för medarbetaren med arbetskamrater och chef
 • Engagemanget i arbetet
Mål 1 Mål/överenskommelse. Tid/klart. Vem ansvarar?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Mål 2 Mål/överenskommelse. Tid/klart. Vem ansvarar?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Mål 3 Mål/överenskommelse. Tid/klart. Vem ansvarar?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Kompetensutveckling

 • Kompetens för uppdraget/arbetet
 • Behov av kompetensutveckling
 • Utveckla verksamheten
Mål 1 Mål/överenskommelse Tid/klart Vem ansvarar?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Mål 2 Mål/överenskommelse Tid/klart Vem ansvarar?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Mål 3 Mål/överenskommelse Tid/klart Vem ansvarar?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: