Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall Kattegattymnasiet IM/Språkintro

Skapad 2017-10-17 14:24 av Fredrik Larvall
Denna mall används som stöd för utvecklingssamtalet på IM/Språkintro
Gymnasieskola 15 - 19
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Förberedelserna kan vara att välja ut pedagogiska planeringar eller uppgifter som läraren eller eleven vill ska diskuteras under samtalet.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling.

Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • saker som jag gjort och lärt mig under terminen

  • hur arbete med tidigare överenskommelser har gått

  • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden samt hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden. 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Läraren använder denna struktur som stöd under samtalet.
Tanken är att läraren antecknar under samtalets gång i de olika rutorna

Närvarande på samtalet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Föregående protokoll
Namn
Kommentar…
Studieplan och närvaro
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Studieresultat och blick framåt
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utanför skolan
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

 Överenskommen handlingsplan - Individuell utvecklingsplan

Denna plan innehåller de mål som är viktigast för eleven att nå. Planen upprättas i samråd med mentor.  Planen utvärderas när vi har nästa utvecklingssamtal.

Utvärdering
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: