👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min skolsituation åk 1-5 Valsätraskolan

Skapad 2017-10-31 09:18 av Kerstin Göras
Samtalsmall för för elever på Valsätraskolan med övrig utveckling som samtalsunderlag.
Grundskola 7 - 11
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

 

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och mina lärare. Samtalet handlar om min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • Min skolsituation
  • Vad jag lärt mig under terminen
  • Hur arbetet med överenskommelser från förra samtalet har gått

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Min skolsituation

Dessa frågor handlar om de mål som anges i läroplanens andra del. Dit hör bland annat avsnitten om Normer och värden, Kunskaper, Elevernas ansvar och inflytande.  Det är med andra ord elevens sociala utveckling som avses.

Här följer ett urval av frågor som eleven besvarar inför samtalet.

Trivsel
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
2.1 Normer och värden
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
2.2 Kunskaper
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
2.3 Elevernas ansvar och inflytande
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Min framåtsyftande plan med överenskommelser

Här formulerar elev, lärare och vårdnadshavare tillsammans individuella mål för barnet. Överenskommelsen ska beskriva skolans ansvar för att ge stöd och stimulans för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt.

Hur gör vi?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering Denna utvärdering görs av elev och lärare innan nästa samtal.
Namn
Kommentar…