Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall för förskolorna i Falkenberg 2018/2019

Skapad 2017-11-07 04:19 av Anna Wilhelmsson
Gemensam samtalsmall för alla förskolor i Falkenbergs kommun utifrån Stödmaterial för Kvalitetsindikatorer 2018/2019.
Förskola 0 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

På samtalet kommer vi att beskriva nuläge och sedan fokusera framåt. Vi kommer beskriva vilket/vilka områden vi på förskolan har arbetat med och vilka vi kommer att ha fokus på framåt.  Vi följer upp barnets förändrade förmågor och kunnande inom målområdena i läroplanen.

Tillsammans kan vi göra överenskommelser under samtalet.

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Följande frågor använder vi i reflektionen tillsammans med barnen. Du som personal måste avgöra vilka frågor som är relevanta för varje barn. Ska du dokumentera på gruppnivå görs det via ett nytt inlägg i bloggen.

Samtalsfrågor Dessa frågeställningar är till för att personalen ska kunna göra en analys av barnets reflektioner kring sin progression för läs- och skrivutveckling, matematikutveckling och lärandeidentitetsutveckling.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Svara gärna på nedanstående frågor tillsammans med ert barn. Så kan vi tillsammans skapa ett meningsfullt innehåll under utvecklingssamtalet.
Frågor till vårdnadshavare inför utvecklingssamtalet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

 Agenda för grupputvecklingssamtal

Ibland erbjuder vi grupputvecklingssamtal/föräldramöte. Då ges ni vårdnadshavare möjlighet till samråd med förskolan.

Detta samtal/möte kommer att innehålla följande. 

Hur ger verksamheten/projektet barngruppen möjlighet att 

  • påverka sin vardag
  • förmedla tankar, upplevelser och erfarenheter
  • utveckla förståelse för allas lika värde 

Detta är pedagogernas upplevelse utifrån, observation, samtal tillsammans med barnen i vardagen, reflektioner från vårdnadshavare och från dokumentation.

Sedan har vi en dialog där vi pratar kring:

Vad kan du som vårdnadshavare bidra med utifrån projektet ?

Vad är barnen intresserade av hemma utifrån vårt projekt?

Vad tänker du som vårdnadshavare kring projektet?

 

 

Tankar/reflektioner vårdnadshavare
Namn
Kommentar…
Anteckningar från samtalet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: