Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingsamtalsmall - Bengtsfors

Skapad 2017-11-21 03:24 av Marie Malmborg
Underlag för utvecklingssamtal för förskolan.
Förskola 0 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Utvecklingssamtalen är ett sätt för förskolan att utvärdera vår verksamhet och dess innehåll. Tillsammans med er föräldrar och vårdnadshavare talar vi om barnets trivsel, utveckling och lärande. Ett utvecklingssamtal ger en bra bild av hur vi kan utveckla vår verksamhet så att det gynnar barnens utveckling och barngruppen på bästa sätt.

Utvecklingssamtalet bygger på områden ur förskolans läroplan, dessa områden är Normer och värden, Utveckling och lärande, barns inflytande. I varje del har ditt barn fått svar på frågor tillsammans med en pedagog, pedagogen beskriver sin syn och du som förälder/vårdnadshavare får även möjlighet att delge dina synpunkter och åsikter inom området.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Normer och värden

Detta område handlar om: trivsel, trygghet, relationer, empati, öppenhet, respekt och ansvar.

”Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem” Lpfö-18 sid 8. Klicka här för att öppna läroplanen>>

Barnets del
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Pedagogens del
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Vårdnadshavares del
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utveckling och lärande

Detta område handlar om: lek, intressen, självständighet, självtillit, motorik, skapande, språk, matematik, problemlösning.

”Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.” Lpfö-18 sid 9. Klicka här för att öppna läroplanen>>

Barnets del
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Pedagogens del
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Vårdnadshavares del
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Barns inflytande

Denna del handlar om: påverkan, inflytande, delaktighet, ansvar, samarbetsförmåga, demokrati.

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Lpfö-18 sid 12. Klicka här för att öppna läroplanen>>

Barnets del
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Pedagogens del
Namn
Kommentar…
Vårdnadshavares del
Namn
Kommentar…

Detta vill vi som vårdnadshavare ta upp på samtalet

Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: