Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Vegalyckan

Skapad 2017-11-23 10:41 av Kristina Elisabeth Lönnqvist
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

 

  • Uppföljning, utvärdering och reflektioner
  • Nya mål (Individuell utvecklingsplan)
  • Lönekriterier (separat matris)

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Mål utifrån Vegalyckans systematiska kvalitetsarbete:

Språkutvecklande arbetssätt

Eleven i centrum, vi ska arbeta för en ökad likvärdighet för våra elever. Vi ska arbeta för ett inkluderande arbetssätt, anpassa och utveckla tillgänglig lärmiljö för alla elever

Ökad digital kompetens; alla pedagoger ska känna till digitala verktyg, nätverk och olika läromedel som ska samverka på bästa sätt.

Mål för fritidshemmet utifrån läroplanen kapitel 4:

Språk och kommunikation

Skapande och estetiska uttrycksformer

Natur och samhälle

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Mål för förskoleklassen utifrån läroplanen kapitel 3:

Språk och kommunikation

Skapande och estetiska uttrycksformer

Matematiska resonemang och uttrycksformer

Natur, teknik och samhälle

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

BFL:S nyckelstrategier:

Att dela målen för lärandet

Klassrumsarbete som synliggör de förmågor som ska utvecklas

Effektiv feedback

Kamratbedömning

Självbedömning

Reflektioner

 

Fyll i den del som passar din yrkeskategori.

För grundskollärare
För fritidspedagoger
För förskollärare
Uppföljning och utvärdering Tillbakablick från förra medarbetarsamtalet

Individuell utvecklingsplan

 

 

Plan
Yrkesskicklighet/pedagogiskt arbete
Individuella faktorer
Gemensamt pedagogiskt arbete
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: