Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gunnesboskolan förskoleklass

Skapad 2018-01-08 03:35 av Carina Törnqvist
Grundskola 6 - 7
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

För att ett utvecklingssamtal ska kunna bli ett trepartssamtal mellan mig, vårdnadshavare och lärare, är det viktigt att vi alla känner till vilka mål vi arbetar mot i skolan, och att lärarna har bedömt mina kunskaper utifrån dem och informerat oss. Efter det kan vi tillsammans diskutera och komma överens om hur mitt fortsatta lärande ska stödjas och stimuleras. Vad kan jag, mina vårdnadshavare och lärare bidra med och ta ansvar för? Innan utvecklingssamtalet gör vi våra förberedelser här i Unikum.

Punkter vid utvecklingssamtalet

  • Hur arbetet med eventuella tidigare överenskommelser har gått.
  • Viktiga steg som jag tagit under terminen
  • Vilka områden som är viktigast att fokusera på nu.
  • Dokumentera våra Överenskommelser i min utvecklingsplan

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Frågor kring elevens utveckling i relation till läroplanens delar "Normer och värden", "Kunskap" och "Ansvar och Inflytande". Det kan handla om att "ta ett större ansvar för sitt lärande” och ”förstå andra människors situation”.

Klicka här om du vill se läroplanen för grundskolan.>>

Normer och värden
Trivsel
Kunskap
Ansvar och inflytande
Kommentarer
Namn
Kommentar…

Det handlar om vilka utvecklings- och kunskapsområden som  ska stimulera hos barnen. Allt från att varje barn ska ges möjlighet att utveckla sin identitet, rörelseförmåga och skapande förmåga till att utveckla tal och skriftspråk samt förståelse för matematik, teknik och naturvetenskap. Det handlar om barnets intresse och nyfikenhet.

Frågor till barnet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Frågor till vårdnadshavare
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Frågor till pedagogen
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

På den här sidan finns beskrivning av de mål vi tillsammans kommit överens om att eleven ska fokusera på att nå under det närmaste halvåret. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att gå igenom hur det gått att nå målen.

Så här går vi vidare
Namn
Kommentar…
Vem gör vad?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: