👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Överlämning förskola till förskoleklass och fritidshem - Bengtsfors

Skapad 2018-01-18 03:11 av Marie Malmborg
Underlag för överlämningssamtal för förskolan och fritidshem.
Förskola 0 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Ett överlämningssamtal har man inför övergången till förskoleklass och fritidshem. Samtalet syftar till att skapa goda förutsättningar till fortsatt god utveckling i skolan.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Barnets del

 

Det här tycker jag att jag är bra på:
Namn
Kommentar…
Det här behöver/vill jag ha hjälp med:
Namn
Kommentar…
Så här känner jag inför att börja förskoleklass/fritids:
Namn
Kommentar…

Vårdnadshavarens del

 

Det här tycker vi är bra för mottagande skola att veta:
Namn
Kommentar…

Samtycke Vi ger vårt samtycke till att ovan information överlämnas till mottagande personal inom ___ månader från och med dagens datum

Datum

Underskrift, vårdnadshavare

Datum

Underskrift, vårdnadshavre

Pedagogens del

 

Det här tycker vi är bra för mottagande skola att veta:
Namn
Kommentar…

Datum

Underskrift, ansvarspedagog